zahlavi1.png, 146kB

Geometrické plány

  • Zaměření Budovy
  • Zaměření rozestavěné budovy pro účely úvěru
  • Zaměření budovy pro kolaudaci

  • Rozdělení pozemku

  • Vyznačení věcného břemene
  • Právo chůze a jízdy
  • Právo vedení a údržby inženýrských sítí

  • Vytyčování hranic pozemků

  • sluzby1.jpg, 10kB