Firemní znak

Služby

Naše firma nabízí rozsáhlou škálu různých služeb. Hlavním důvodem jsou i moderní tredny, kterým se snažíme přizpůsobit, abychom mohli uspokojit potřeby všech našich zákazníků. Nabízené služby lze rozdělit do těchto základnách kategorií.

Geometrické plány

Zde můžeme najít služby jako zaměření budov, pozemkové úpravy nebo úpravy týkající se věcných břemen. Pro tyto služby je vypracován geometrický plán, což je právní listina, dle níž jsou změny zaznamenány do katastru nemovitostí.

Inženýrská geodézie

Do této kategorie patří zaměření inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, elektrické vedení, aj.), dokumantace skutečného provedení staveb nebo zaměření jeřábových drah. Patří jsem také ověřování Geometrických plánu a určování polohy pomocí GPS. Pro tuto činnost musí geodet vlastnit inženýrské razítko, jímž jsou veškeré dokumenty stvrzovány.

Dron

Nově nabízenou službou je práce s dronem, ke kterému vlastníme letecké pověření, a můžeme tak dle zákona letát ve veřejných prostorách. Pomocí dronu jsme schoni tvořit 3D modely objektů, ortofotomapy a počítat objemy číï plochy. V poslední řadě pořizujeme foto a video záznamy dle přání zákazníků.

Lipany - mohyla
Lipany - Mohyla

Ostatní

Dále na přání vytváříme mapové podklady pro různé projekty. Digitalizujeme rastrové podklady a grafické mapy. Také nábízíme vklad smluv a zápis změn do katastru nemovitostí.