Firemní znak

Geometrické plány

Geometrický plán je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán nové stavby
Geometrický plán nové stavby

Zaměření stavby

Pozemkové úpravy

Ostatní